De winnaars van de Knkb heren 50 + partij gesponsord door Hotel van der Valk Hurdegaryp 1e foto;A klasse Keimpe Talsma, Jan Sipma en Marco Lautenbach. En op de 2e foto de B klasse Germ de Graaf,Wybren v/d Woud en Jan Douwe Gerbranda

De winnaars van de Knkb heren 50 + partij gesponsord door Hotel van der Valk Hurdegaryp 1e foto;A klasse Keimpe Talsma, Jan Sipma en Marco Lautenbach. En op de 2e foto de B klasse Germ de Graaf,Wybren v/d Woud en Jan Douwe Gerbranda

resterende foto’s volgen

Foto link; https://photos.app.goo.gl/xjDpCrwgzHRz9AzcA

Verslag KNKB 50+ heren A en B klasse met als
sponsor Hotel van der Valk Hardegarijp
Zaterdagavond 1 juli om 18.20 waren de eerste vrijwilligers bezig om de velden te leggen en
de nodige voorbereidingen te treffen voor de KNKB 50+ heren A en B wedstrijd die de dag
erop gehouden werd. Zondagochtend 08.30 uur waren ze er weer om de laatste dingen op
en om het veld neer te zetten.
Het was wel even spannend of men wel wist van de wegwerkzaamheden tussen Leeuwarden
en Hurdegaryp, maar de meesten van de 54 kaatsers waren ervan op de hoogte op ééntje
na. Ondanks dat er een aantal bekende kaatsers niet aanwezig was, een geweldig aantal
kaatsers.
De velden lagen er mooi bij en om 10.10 uur stonden 16 partuur van de 18 ( 9 in de A’s en 9
in de B’s) te kaatsen. Er stond een stevige Noorderbries en op een kleine miezer na bleef het
de hele dag droog. Wat een mooie kaatswedstrijden waren er te zien. En geweldige
uitspraken te horen zoals ; ‘wat binne we even mooi fut nou je’ of ‘wat hest had foar voer’?
Even was er onduidelijkheid en moest er iets uitgelegd worden wat de TC eerder die ochtend
beslist had over het 9de partuur. Zo rond het middaguur kon men weer genieten van een
heerlijk mosterd- of tomaten soepje (De Steeg), broodje gehakbal (Rijpma) of een broodje
ham/kaas. Verder was er geen wanklank te horen; het werd een prachtige dag, kaatsers
maar ook het aanwezige publiek hebben genoten van de wedstrijden. Wij kregen de
complimenten van meerdere kaatsers dat wij het best voor elkaar hadden en dat is waar je
het voor doet! Uiteindelijk waren de finales zo rond de klok van 16.00 uur afgelopen en
konden de prijzen(waardebonnen) welke beschikbaar zijn gesteld door Hotel van der Valk
Hardegarijp als volgt uitgereikt worden;
In de A klasse; 1 e prijs partuur 2: Keimpe Talsma, Jan Sipma en Marco Lautenbach
2 e prijs partuur 5: Jacob v.d.Pol, Ate Bierma en Peter Dijkstra
3 e prijs partuur 7: Evert Tolsma, Nanning Seepma en Klaas Dijkstra
Herk. partuur 1: Anne de Vries, Andre Dijkstra en Tammo Bijlsma

In de B klasse; 1 e prijs partuur 7: Germ de Graaf, Wybren v/d Woud en Jan Douwe Gerbranda
2 e prijs partuur 3: Eddy Sjollema, Klaas van der Vlugt en Sjoerd Nauta
3 e prijs partuur 2: Jochum de Vries, Roel Sijbesma en Anne Siderius
Herk. partuur 4: Harmen Westra, Marco Elzinga en Johan Wittermans

Zonder sponsors kunnen we tegenwoordig niet meer en onze dank gaat dan ook uit naar
hoofdsponsor Hotel van der Valk Hardegarijp en verder catering De Steeg en onze
vrijwilligers niet te vergeten, namens het bestuur hartelijk dank!
Secretaris Ibo Tamminga

Wedstrijden

31 juli 2024, Franeker

PC Franeker

3 augustus 2024, Tytsjerk

Jubileum Pearkekeatsen (zachte bal) 25ste keer

7 augustus 2024, Wommels

De Freule

18 augustus 2024, Tytsjerk

ledenpartij

31 augustus 2024, Oentsjerk

KNKB Heren A en B

1 september 2024, Hurdegaryp

De van Ospartij (met BBQ de Steeg)

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Dennis Dijk 40 20
Rients Wartena 37 18
Reinder Nouta 36 36
Jelle Feenstra 35 22
Erik van der Veen 34 20
Stefan Jeurink 26 22
Karin Jager 26 39
Jan Vriezinga 24 43
Ibo Tamminga 22 14
Henk Westerhoff 22 39
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez
Jansma wonen Hurdegaryp