KNKB Pupillen meisjes AenB +Herkansing              (2x een fotolink)

KNKB Pupillen meisjes AenB +Herkansing (2x een fotolink)

https://photos.app.goo.gl/hjVfCZzdQc52YxPH7

https://photos.google.com/share/AF1QipNaK-0n0jnD7Z6Cm0NSQaAI2wiytps-DnKbihSwNfkYcvrwxAqqLmoZvV2lj8N9Fg?key=clhwbGtlUDBCUVlHY01kdE5WNE1jb2lGS2pBU0pn


Een dag na een flinke onweersbui en enkele dagen voor de hittegolf, het kon eigenlijk niet beter. Onder prachtige omstandigheden mochten wij de pupillen meisjes, A-klasse en B-klasse verwelkomen op ons kaatsveld. Ik was zelf scheidsrechter bij de B-klasse, maar eigenlijk was dat niet eens nodig geweest. Er werd zeer sportief gekaatst en er was geen enkele discussie over een bepaalde situatie. Ik heb begrepen dat het bij de A-klasse ook erg sportief is gegaan. Heel erg leuk om zo als scheidsrechter tussen deze aanstormende talenten te mogen acteren. Dankzij onze sponsor, Vakgarage Bouma & Sepp uit Burgum, konden leuke prijzen worden aangeschaft.
 
In de A-klasse waren 4 parturen die elk een keer tegen elkaar moesten. Na 3 rondes kon de balans worden opgemaakt.
De tweede prijs was voor Martsen van der Goot uit Goënga en Sophie Kroondijk uit St. Annaparochie.
De eerste prijs was voor Maud Hellinga uit Dronryp en Brecht Renema uit Heeg.
 
In de B-klasse had één kaatster zich ziek afgemeld. Erg jammer voor haar, maar eigenlijk perfect, omdat partuur 11 uit maar één persoon bestond. Zo hoefde er niet bijgeloot te worden en konden de 10 parturen beginnen. Na de eerste omloop werd er verder gekaatst in een winnaarsronde en verliezersronde.
 
In de verliezersronde waren 2 prijzen. De finale werd met 5-0 6-4 verkaatst, wat maar weer inhoud dat een omloop blijven staan niet altijd garant staat voor succes. Dit overkwam partuur 8, ondanks een staand nummer in de halve finale, verloren ze dus de finale.
De tweede prijs in de verliezersronde was voor Fianne Dijkstra uit Easterein en Wieke Schaap uit Turns.
De eerste prijs in de winnaarsronde was voor Rikst Grijpstra uit Feinsum en Maud Scheffer uit Sexbierum.
 
In de winnaarsronde waren 3 prijzen.
De derde prijs in de winnaarsronde was voor Lisan Kaper uit St. Annaparochie en Aniek Koopmans uit Witmarssum.
De finale leek spannend te worden. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar toen werden er klappen uitgedeeld. Met 5-2 6-6 werd de finale beslist.
De tweede prijs in de winnaarsronde was voor Fenna Hoekstra uit St. Annaparochie en Doutsen Veendorp uit Ee.
De eerste prijs in de winnaarsronde was voor Jiska Altenburg uit Reahûs en Lisanne Venema uit Lollum.
 
Bestuur dankt alle vrijwilligers en ouders die mee hebben geholpen om er met z’n allen een leuke dag van te maken.
 
Reinder Nouta
Clubscheidsrechter

Wedstrijden

18 augustus 2019, Oentsjerk

6e Zachte bal wedstrijd Oenstjerk

24 augustus 2019, Oentsjerk

Rijpma ledenpartij Trynwâlden

1 september 2019, Hurdegaryp

Van Os partij

8 september 2019, Tytsjerk

Tytsjerk Ledenpartij

15 september 2019, Oentsjerk

Canterlanden partij Trynwâlden

22 september 2019, Buitenpost

Leden partij Buitenpost

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Naam Voor Tegen
Wim Jousma 63 35
Henk Schraa 49 38
Jan Hemrica 48 33
Ibo Tamminga 43 29
Henk Westerhoff 43 38
Jelle Feenstra 43 52
Dennis Oegema 39 41
Klaas Sobel 38 13
Bekijk de volledige stand