19 mei de eerste ledenpartij

19 mei de eerste ledenpartij


Winnaar A Klasse; Jan Hemrica, B klasse;Richard van der Meer,Joke Ritsma en Jan Meijer
(verslag volgt)

Hurdegaryp, 19 mei 2019.
De dag na het Songfestival, sinds 1975 eindelijk weer eens op de hoogste trede. Op
het mooie kaatsveld van Hurdegaryp streden andere matadoren om de prijzen. Dat
werd hier niet beslist door de jury, maar door degelijk kaatswerk. Er waren niet zo
heel veel kaatsers, maar die er waren …. Zeg maar de ‘crême-de-la-crême’ van de
regio.
In de B-klasse waren 4 parturen welke fel mar vriendelijke en sportief tegen elkaar
streden. Er moest 3 keer gekaatst worden en toen werd gekeken wie de meeste
punten had (net als bij het Songfestival). Jelle Feenstra en Ibo Tamminga hadden net
wat punten te weinig om te winnen, maar in zo’n arena tweede worden is echt knap.
Maar de eer, de prijs en krans was voor het trio Richard van der meer (ja, hij kaatst
weer en zou in de A-klasse niet misstaan), Joke Ritsma en onze veteraan Jan Meijer,
die dus nog altijd een ervaren kaatser is (Jan zou overigens ook op dinsdag wel eens
kunnen oversteken om eens een balletje te slaan  ). Van harte met de prijs
In de A-klasse waren helaas maar 4 kaatsers: Richard Tamminga, Reinder Nouta,
Dennis Oegema en Jan Hemrica moesten 3 keer kaatsen in 3 verschillende
samenstellingen. De eerste omloop was een walk-over van Jan en Richard, ze
wonnen met 5-1. In de tweede omloop was het wat moeilijker, maar Richard en
Dennis wonnen met 5-3. De laatste omloop werd op 5-2 beslist door Dennis en Jan.
Ook hier was het net als bij het Songfestival erg spannend. Reinder was het Spanje
van Europa, niet goed en dus laatste. Dennis had 15 punten, Richard had 16 punten
en werd daarmee tweede. Maar de prijs en krans was voor Jan, hij had 17 punten.
De eerste ledenwedstrijd zit er op, we hebben een mooie kaatsdag gehad, met
prachtig weer, een mooi kaatsveld en een leuk clubje kaatsers. Tot de volgende keer.

Reinder

Wedstrijden

22 juni 2019, Burgum

leden partij Burgum

25 juni 2019, Hurdegaryp

Rypma Partij Reitsje Him

30 juni 2019, Buitenpost

Leden partij Buitenpost

30 juni 2019, Hurdegaryp

Zachtebal partij Reitsje Him

6 juli 2019, Leeuwarden

De 30 ste editie van de Horeca partij 2019

13 juli 2019, Oentsjerk

Leden partij Zachte bal(Moarkswal)

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Naam Voor Tegen
Wim Jousma 35 7
Jan Hemrica 32 19
Klaas Sobel 31 9
Ibo Tamminga 31 22
Willem Boelens 28 10
Henk Westerhoff 24 18
Dennis Oegema 22 26
Tjepco Miedema 21 1
Bekijk de volledige stand