Voorstel werkgroep Wedstrijdstramien

Voorstel werkgroep Wedstrijdstramien

Beste verenigingsbesturen,

Hierbij wil de KNKB u laten weten dat het voorstel over het wedstrijdstramienl

Beste verenigingsbesturen,

Hierbij wil de KNKB u laten weten dat het voorstel over het wedstrijdstramien, waarover op 31 maart a.s. in de AV een besluit wordt genomen, een voorgenomen besluit bevat.
De werkgroep Wedstrijdstramien heeft namelijk geadviseerd de aanvangstijd bij de wedstrijden op zaterdag en zondag van de Dames en Heren Hoofdklas en Eerste Klas, waarbij met 10 (Heren) en 8 (Dames) parturen wordt gekaatst, te laten beginnen om elf uur. Het Hoofdbestuur wil (mede aan de hand van hetgeen uit de regioledenberaden naar voren is gekomen) de verenigingen zelf laten bepalen wanneer ze hun wedstrijden willen beginnen, echter wel met de restrictie om 11 uur of 12 uur. In verband hiermee heeft het Hoofdbestuur het voorstel uitgebreid met het volgende:
De aanvangstijd is 11 uur, tenzij door verenigingen voor het wedstrijdseizoen wordt gemeld dat hun wedstrijd om 12 uur begint.

Uiteraard wordt in de komende AV hierover een definitief besluit genomen, echter de verwachting is dat dit voorstel breed wordt omarmd. Het voorgenomen besluit is gedaan vanwege de Keatsaginda. Als u voor 14 maart op info@knkb.nl reageert, kan de juiste aanvangstijd in de Keatsaginda worden opgenomen. Wanneer u niet reageert, wordt 11 uur aangehouden. (De Keatsaginda wordt tegelijkertijd verspreid met het nieuwe bondsorgaan Keats! De eerste uitgave wordt bij ieder lid bezorgd.)

Overigens worden u volgende week, 4 maart, de complete stukken van de AV gemaild.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
Maaike Osinga
Management Assistent
Sjaardemastraat 15 // 8801 KW FRANEKER
Postbus 501 // 8800 AM FRANEKER
Tel: 0517-745101
Email: m.osinga@knkb.nl
Website: www.knkb.nl

Wedstrijden

1 augustus 2021, Buitenpost

Ledenpartij Buitenpost

7 augustus 2021, Tytsjerk

Pearkekeatsen

21 augustus 2021, Oensjerk

Kafee it Wapen partij

29 augustus 2021, Hurdegaryp

PC TEATSEN HURDEGARYP

4 september 2021, Oensjerk

KNKB Heren 50+ A en B klasse

5 september 2021, Hurdegaryp

Van Os partij met bbq (De Steeg)

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Henk Schraa 80 43
Wim Jousma 79 39
Henk Westerhoff 70 46
Willem Boelens 55 51
Dennis Oegema 54 37
Tj.Feenstra 52 63
Bart Sobel 51 41
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez