Voorstel werkgroep Wedstrijdstramien

Voorstel werkgroep Wedstrijdstramien

Beste verenigingsbesturen,

Hierbij wil de KNKB u laten weten dat het voorstel over het wedstrijdstramienl

Beste verenigingsbesturen,

Hierbij wil de KNKB u laten weten dat het voorstel over het wedstrijdstramien, waarover op 31 maart a.s. in de AV een besluit wordt genomen, een voorgenomen besluit bevat.
De werkgroep Wedstrijdstramien heeft namelijk geadviseerd de aanvangstijd bij de wedstrijden op zaterdag en zondag van de Dames en Heren Hoofdklas en Eerste Klas, waarbij met 10 (Heren) en 8 (Dames) parturen wordt gekaatst, te laten beginnen om elf uur. Het Hoofdbestuur wil (mede aan de hand van hetgeen uit de regioledenberaden naar voren is gekomen) de verenigingen zelf laten bepalen wanneer ze hun wedstrijden willen beginnen, echter wel met de restrictie om 11 uur of 12 uur. In verband hiermee heeft het Hoofdbestuur het voorstel uitgebreid met het volgende:
De aanvangstijd is 11 uur, tenzij door verenigingen voor het wedstrijdseizoen wordt gemeld dat hun wedstrijd om 12 uur begint.

Uiteraard wordt in de komende AV hierover een definitief besluit genomen, echter de verwachting is dat dit voorstel breed wordt omarmd. Het voorgenomen besluit is gedaan vanwege de Keatsaginda. Als u voor 14 maart op info@knkb.nl reageert, kan de juiste aanvangstijd in de Keatsaginda worden opgenomen. Wanneer u niet reageert, wordt 11 uur aangehouden. (De Keatsaginda wordt tegelijkertijd verspreid met het nieuwe bondsorgaan Keats! De eerste uitgave wordt bij ieder lid bezorgd.)

Overigens worden u volgende week, 4 maart, de complete stukken van de AV gemaild.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
Maaike Osinga
Management Assistent
Sjaardemastraat 15 // 8801 KW FRANEKER
Postbus 501 // 8800 AM FRANEKER
Tel: 0517-745101
Email: m.osinga@knkb.nl
Website: www.knkb.nl

Wedstrijden

12 juli 2020, Tytsjerk

Ledenpartij

14 juli 2020, Hurdegaryp

Rijpmapartij

19 juli 2020, Oensjerk

Moarkswâlpartij

26 juli 2020, Tytsjerk

KNKB 50+ A en B

1 augustus 2020, Tytsjerk

Pearkekeatsen

2 augustus 2020, Buitenpost

Ledenpartij

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Wim Jousma 33 15
Henk Westerhoff 28 19
Henk Schraa 28 24
Jan Hemrica 27 17
Willem Boelens 25 26
Bart Sobel 24 12
Stefan Jeurink 19 17
Teake Zijlstra 18 3
Richard Tamminga 18 12
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Jan Damstra
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp