Nieuws over de kaatshandschoen (bron KNKB)

Nieuws over de kaatshandschoen (bron KNKB)

Beste kaatsers/kaatssters,

Naar aanleiding van besluitvorming van het Hoofdbestuur van de KNKB en het gesprek met de kaatsers op 22 januari jl. delen we jullie met betrekking tot de kaatshandschoen het volgende mee.
Het hoofdbestuur heeft besloten dat de kaatshandschoen in seizoen 2014 voor de categorieën Heren Hoofdklasse, Heren 1e en 2e klasse, moet voldoen aan het Kaatsreglement en daarmee aan de volgende eisen:
· de kaatshandschoen moet gemaakt zijn van soepel en onbewerkt leer
· een nap van max 6,5 cm
· een onderleertje van max 1,5 cm
· gewicht max 200 gr
· dikte leer max 2,5 mm
· dikte nap/voor- en achter leer max 7,5 mm
Daarnaast is met de licentiehouders afgesproken de stiknaad op max 8 cm te houden. Verder moet aan de binnenzijde van de handschoen, vanaf de nap/leertje in de richting van de pols, het achterleer zijn verwijderd.
Dit betekent dat de meeste kaatsers uit deze klassen een nieuwe kaatshandschoen moeten aanschaffen. Om voldoende te kunnen trainen wordt je aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met één van de licentiehouders Jan Scheepvaart, Reinder Triemstra en Johannes Brandsma. Deze zijn op de hoogte en voor vragen kunnen jullie bij hen terecht.
Momenteel is men bezig om de controle tijdens het seizoen te gaan optimaliseren. Deze kaatshandschoen is eenvoudiger te controleren. De wantencommissie krijgt de opdracht de controle streng en consequent uit te voeren.
Enkele keuringsregels:
· Zijn er handschoenen zwaarder dan 200 gr. worden ze afgekeurd.
· Is de stiknaad van de nap veranderd of stuk, dan wordt de handschoen afgekeurd (dit is de plek waar verhardingen zijn aangebracht ) Het achterleer moet zijn weg gesneden waardoor manipulatie moeilijker is.
· De handschoen mag niet geperst worden, dit is niet toegestaan
Tevens is met kaatsers besproken wat de straffen bij eventuele overtredingen zijn. Het kaatsen met een gemanipuleerde handschoen wordt bestraft met een schorsing van 3 tot 12 maanden. Wij rekenen erop dat deze straffen niet nodig zijn.
De KNKB zal er alles aan doen om de excessen van voorgaande jaren weg te nemen. We willen voorkomen dat de handschoen extra verhard wordt en willen daardoor de slagkracht beperken.
We hebben het volste vertrouwen in jullie medewerking. Hierdoor krijgen we weer een eerlijke concurrentie bij het Fryske Spul en wordt het spel weer aantrekkelijker voor het publiek.


Verenigingen, vrijwilligers, sponsors en media hebben een beroep op de KNKB gedaan om dit te bewerkstelligen. Dit is echter een eerste stap! We gaan dit wedstrijdseizoen de ontwikkelingen volgen en als de kaatshandschoenen niet aan de eisen voldoen, gaan we verdere wijzigingen doorvoeren.
Bij de overige categorieën wordt in eerste instantie volstaan met een regelmatige controle. Hier moet, behalve het verwijderen van het achterleer, aan dezelfde eisen worden voldaan als bij de Heren. Bij de Jongens- en Dames categorie zal ook regelmatig worden gecontroleerd. Mocht er nog enige twijfel ontstaan voor het aanschaffen van een handschoen, kunnen jullie contact opnemen met de licentiehouders.
De datums betreffende de handschoenkeuring voorafgaande het seizoen volgen.
Alvast bedankt voor de medewerking ,
Met vriendelijke groet,

Namens hoofdbestuur,
G. Faber, directeur KNKB

Wedstrijden

2 juli 2022, Oldehove

Horecakaatsen

2 juli 2022, Burgum

75 jarig Jubileum ledenpartij

10 juli 2022, Oensjerk

Moarkswalpartij

19 juli 2022, Hurdegaryp

Slagerij Rypmapartij

23 juli 2022, Oensjerk

Zachtebalpartij

6 augustus 2022, Tytsjerk

Pearkekeatsen

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Henk Schraa 54 29
Jan Hemrica 45 22
Wim Jousma 43 36
Jan Vriesinga 39 32
Ibo Tamminga 37 28
Karin Jager 29 30
Rients Wartena 28 38
Henk Westerhoff 19 25
Willem Boelens 18 13
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez
Jansma wonen Hurdegaryp