Kaatshandschoen perikelen

Kaatshandschoen perikelen

Aan de leden/besturen van de kaatsverenigingen en KNKB-kaatsers/kaatssters.
Bron KNKB:

Zoals afgesproken op de AV van 3 april j.l. gaat de KNKB de controle op de kaatshandschoenen intensiveren. Dit betekent dat met name op de eerste wedstrijden van het seizoen gecontroleerd gaat worden. Gezien het grotere aantal parturen op de Heren Hoofdklasafdelingswedstrijd te Weidum zijn er plannen om daar keuringen steekproefsgewijze uit te gaan voeren. De keuringen worden met name gericht op de kaatsers die in de rankingswedstrijden uitkomen. In Weidum staan ook kaatsers op de lijst die alleen op afdelingswedstrijden uitkomen om hun parturen te completeren en verder niet of weinig uitkomen op andere KNKB-wedstrijden. Van hen wordt verwacht dat zij gebruik maken van een kaatshandschoen die overeenkomt met de voorwaarden van het Kaatsreglement. Bij hen wordt niet verlangd dat de stiknaad op 8 cm. is gemaakt en dat het polsleer onder de nap is verwijderd.
Op woensdag, 9 april j.l., zijn de kaatsers en kaatssters bij gesproken over de kaatshandschoenenmaterie. Het bleek dat niet alle kaatsers/kaatssters voorzien waren van een nieuwe dan wel aangepaste handschoen. We willen erop wijzen dat vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen met deze nieuwe/aangepaste handschoenen moet worden gekaatst. Ook bleek dat niet alle kaatsers/kaatssters de handschoenen al op de keuring te Bitgum hadden aangeboden. Daarom heeft de werkgroep Kaatshandschoenen besloten een extra keuring in te lassen op woensdag, 23 april, vanaf 19.00 – 20.30 uur, in de sportkantine te Bitgum.
Het is voor de kaatsers/kaatssters verplicht dat nieuwe (of aangepaste) kaatshandschoenen moeten worden gekeurd op de eerstvolgende keuring te Bitgum. (Elke eerste maandag van de maand.) De datum van productie is op het certificaat vermeld. Dat houdt in dat de voor 23 april gemaakte kaatshandschoenen op 23 april moeten worden gekeurd! Normaliter is het gebruikelijk dat een nieuwe of aangepaste handschoen pas hoeft te worden gekeurd op de eerstvolgende keuring te Bitgum. Vanaf de productiedatum tot aan de 1ste keuring mag met een dergelijke handschoen op KNKB-wedstrijden worden gekaatst.
Verder wordt erop gewezen dat de KNKB-kaatsers de registratiekaart (waar hun handschoenen op zijn vermeld) en de certificaten bij zich moeten hebben op de KNKB-wedstrijden.

Wedstrijden

1 augustus 2021, Buitenpost

Ledenpartij Buitenpost

7 augustus 2021, Tytsjerk

Pearkekeatsen

21 augustus 2021, Oensjerk

Kafee it Wapen partij

29 augustus 2021, Hurdegaryp

PC TEATSEN HURDEGARYP

4 september 2021, Oensjerk

KNKB Heren 50+ A en B klasse

5 september 2021, Hurdegaryp

Van Os partij met bbq (De Steeg)

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Henk Schraa 80 43
Wim Jousma 79 39
Henk Westerhoff 70 46
Willem Boelens 55 51
Dennis Oegema 54 37
Tj.Feenstra 52 63
Bart Sobel 51 41
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez