Kaatshandschoen perikelen

Kaatshandschoen perikelen

Aan de leden/besturen van de kaatsverenigingen en KNKB-kaatsers/kaatssters.
Bron KNKB:

Zoals afgesproken op de AV van 3 april j.l. gaat de KNKB de controle op de kaatshandschoenen intensiveren. Dit betekent dat met name op de eerste wedstrijden van het seizoen gecontroleerd gaat worden. Gezien het grotere aantal parturen op de Heren Hoofdklasafdelingswedstrijd te Weidum zijn er plannen om daar keuringen steekproefsgewijze uit te gaan voeren. De keuringen worden met name gericht op de kaatsers die in de rankingswedstrijden uitkomen. In Weidum staan ook kaatsers op de lijst die alleen op afdelingswedstrijden uitkomen om hun parturen te completeren en verder niet of weinig uitkomen op andere KNKB-wedstrijden. Van hen wordt verwacht dat zij gebruik maken van een kaatshandschoen die overeenkomt met de voorwaarden van het Kaatsreglement. Bij hen wordt niet verlangd dat de stiknaad op 8 cm. is gemaakt en dat het polsleer onder de nap is verwijderd.
Op woensdag, 9 april j.l., zijn de kaatsers en kaatssters bij gesproken over de kaatshandschoenenmaterie. Het bleek dat niet alle kaatsers/kaatssters voorzien waren van een nieuwe dan wel aangepaste handschoen. We willen erop wijzen dat vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen met deze nieuwe/aangepaste handschoenen moet worden gekaatst. Ook bleek dat niet alle kaatsers/kaatssters de handschoenen al op de keuring te Bitgum hadden aangeboden. Daarom heeft de werkgroep Kaatshandschoenen besloten een extra keuring in te lassen op woensdag, 23 april, vanaf 19.00 – 20.30 uur, in de sportkantine te Bitgum.
Het is voor de kaatsers/kaatssters verplicht dat nieuwe (of aangepaste) kaatshandschoenen moeten worden gekeurd op de eerstvolgende keuring te Bitgum. (Elke eerste maandag van de maand.) De datum van productie is op het certificaat vermeld. Dat houdt in dat de voor 23 april gemaakte kaatshandschoenen op 23 april moeten worden gekeurd! Normaliter is het gebruikelijk dat een nieuwe of aangepaste handschoen pas hoeft te worden gekeurd op de eerstvolgende keuring te Bitgum. Vanaf de productiedatum tot aan de 1ste keuring mag met een dergelijke handschoen op KNKB-wedstrijden worden gekaatst.
Verder wordt erop gewezen dat de KNKB-kaatsers de registratiekaart (waar hun handschoenen op zijn vermeld) en de certificaten bij zich moeten hebben op de KNKB-wedstrijden.

Wedstrijden

22 juni 2024, Oentsjerk

KNKB Dames Hoofdklasse VF

23 juni 2024, Hurdegaryp

KNKB Schooljongens A en B klasse met Herkansing

23 juni 2024, Tytsjerk

KNKB Heren 2e klas VF

29 juni 2024, Oentsjerk

Zachtebal

6 juli 2024, Leeuwarden

Horeca kaatsen Leeuwarden

7 juli 2024, Hurdegaryp

De ‘It Fiskhûspartij

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
Dennis Dijk 33 18
Rients Wartena 32 12
Erik van der Veen 32 14
Jelle Feenstra 30 16
Stefan Jeurink 26 22
Reinder Nouta 24 26
Jan Vriezinga 19 31
Henk Westerhoff 19 33
Sandra Korporaal 18 12
Karin Jager 18 28
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez
Jansma wonen Hurdegaryp