Foto s 50+ wel wat veel maar te mooi om te selecteren

Foto s 50+ wel wat veel maar te mooi om te selecteren

Klik hier voor de foto’s

HURDEGARYP 01 JUNI 2014

Afgelopen zondag heeft Kaatsvereniging Reitsje Him uit Hurdegaryp een KNKB-kaatspartij voor 50+ georganiseerd. 48 kaatsers, verdeeld in een A-klasse en B-klasse streden onder prima omstandigheden om de prijzen van De Zuivelhoeve, aangeboden door Bouma & Sepp.

B-klasse, 10 parturen, winnaars- en verliezersronde

2e prijs verliezersronde
Wiebe Idema Gytsjerk / Auke Althof Dongjum / Piet van der Ploeg St. Annaparochie
1e prijs verliezersronde
Anne Dijkstra Leeuwarden / Jan Brandsma Grijpskerk / Rink Kuipers Sybrandabuorren

3e prijs winnaarsronde
Anton Kingma St. Annaparochie / Henk Westerhoff Hurdegaryp / Anton Meekma Wier
2e prijs winnaarsronde
Bauke Posthuma Folsgare / Jurjen Dijkstra Nijland / Ibo Tamminga Hurdegaryp
1e prijs winnaarsronde
Piet de Groot Midlum / Jan Meijer Hurdegaryp / Sikke Koster Dokkum

A-klasse, 6 partuur, poule-kaatsen
2e prijs
Peter Kwast Harlingen / Jan Buitenga St. Nicolaasga / Andries Idzerda Goutum
1e prijs
Jan Sipma Franeker / Dirk Poortstra St. Jacobiparochie / Douwe Durk Reitsma Easterein

Reinder

Wedstrijden

1 augustus 2021, Buitenpost

Ledenpartij Buitenpost

7 augustus 2021, Tytsjerk

Pearkekeatsen

21 augustus 2021, Oensjerk

Kafee it Wapen partij

29 augustus 2021, Hurdegaryp

PC TEATSEN HURDEGARYP

4 september 2021, Oensjerk

KNKB Heren 50+ A en B klasse

5 september 2021, Hurdegaryp

Van Os partij met bbq (De Steeg)

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Henk Schraa 80 43
Wim Jousma 79 39
Henk Westerhoff 70 46
Willem Boelens 55 51
Dennis Oegema 54 37
Tj.Feenstra 52 63
Bart Sobel 51 41
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp
Dinez