Foto s 50+ wel wat veel maar te mooi om te selecteren

Foto s 50+ wel wat veel maar te mooi om te selecteren

Klik hier voor de foto’s

HURDEGARYP 01 JUNI 2014

Afgelopen zondag heeft Kaatsvereniging Reitsje Him uit Hurdegaryp een KNKB-kaatspartij voor 50+ georganiseerd. 48 kaatsers, verdeeld in een A-klasse en B-klasse streden onder prima omstandigheden om de prijzen van De Zuivelhoeve, aangeboden door Bouma & Sepp.

B-klasse, 10 parturen, winnaars- en verliezersronde

2e prijs verliezersronde
Wiebe Idema Gytsjerk / Auke Althof Dongjum / Piet van der Ploeg St. Annaparochie
1e prijs verliezersronde
Anne Dijkstra Leeuwarden / Jan Brandsma Grijpskerk / Rink Kuipers Sybrandabuorren

3e prijs winnaarsronde
Anton Kingma St. Annaparochie / Henk Westerhoff Hurdegaryp / Anton Meekma Wier
2e prijs winnaarsronde
Bauke Posthuma Folsgare / Jurjen Dijkstra Nijland / Ibo Tamminga Hurdegaryp
1e prijs winnaarsronde
Piet de Groot Midlum / Jan Meijer Hurdegaryp / Sikke Koster Dokkum

A-klasse, 6 partuur, poule-kaatsen
2e prijs
Peter Kwast Harlingen / Jan Buitenga St. Nicolaasga / Andries Idzerda Goutum
1e prijs
Jan Sipma Franeker / Dirk Poortstra St. Jacobiparochie / Douwe Durk Reitsma Easterein

Reinder

Wedstrijden

12 juli 2020, Tytsjerk

Ledenpartij

14 juli 2020, Hurdegaryp

Rijpmapartij

19 juli 2020, Oensjerk

Moarkswâlpartij

26 juli 2020, Tytsjerk

KNKB 50+ A en B

1 augustus 2020, Tytsjerk

Pearkekeatsen

2 augustus 2020, Buitenpost

Ledenpartij

Bekijk alle wedstrijden en details

Competitie

Naam Voor Tegen
naam voor tegen
Wim Jousma 33 15
Henk Westerhoff 28 19
Henk Schraa 28 24
Jan Hemrica 27 17
Willem Boelens 25 26
Bart Sobel 24 12
Stefan Jeurink 19 17
Teake Zijlstra 18 3
Richard Tamminga 18 12
Bekijk de volledige stand

Onze sponsoren

Klik op het logo of de naam van de sponsor om naar de website te gaan

Café 't Trefpunt
Baukje Scheppink
Sligro
Scherjon
Tandtechnisch Laboratorium Kooistra
PMDZ Reclame
PAX groep
Hoekstra Doe het Zelf
Slagerij Rijpma
MultiStyle parket
Meesterschilders Friesland
Meindert fietsspecialist
Houweling techniek
Jan Damstra
Groenveld
Autofirst De Jager
De Florahoek
Bouma & Sepp
Joh. Bosgra bv
Primera Hurdegaryp
Hotel Van der Valk Hardegarijp
Catering en Ontbijt service De Steeg
Wiersma Hoveniers
It Fiskhûs Hurdegaryp